Regulamin Gotuj bez glutenu z Izabel

REGULAMIN sprzedaży książki pt. „Gotuj bez glutenu z Izabel"

Obowiązuje od 01.04.2022 r.  do 31.09.2022 r.

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1.1.         Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.         Księgarnia internetowa – księgarnia prowadzona przez Wydawnictwo Pascal na stronie internetowej www.pascal.pl.

1.3.         Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny na stronie www.pascal.pl i potwierdziła fakt rejestracji, dokonująca zakupu Książki niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w Księgarni internetowej.

1.4.         Książka – książka kulinarna pt. „Gotuj bez glutenu z Izabel” autorstwa Izabeli Adamek, nr ISBN 978-83-8103-879-9, wydana przez Wydawnictwo Pascal i oferowana do sprzedaży w Księgarni internetowej.

1.5.         Produkty – produkty sprzedawane za pośrednictwem Księgarni internetowej, inne niż Książka.

1.6.         Wydawnictwo Pascal – Wydawnictwo Pascal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Zapora 25, kod pocztowy 43-382, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098723, NIP 521-29-68-973, kapitał zakładowy w wysokości 3.669.650,00 PLN.

1.7.         Zamówienie – zamówienie Produktów, w tym Książki, złożone na stronie www.pascal.pl.

1.8.         Przedsprzedaż - możliwość dokonania zakupu książki przed jej premierą w dniu 13.04.2022

2. Postanowienia ogólne

2.1.         Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż Książki w Księgarni internetowej.

2.2.         Książka z autografem oraz książka z dedykacją dostępna jest wyłącznie w Księgarni internetowej.

2.3.         Regulamin obowiązuje do wyczerpania zapasów Książki w Księgarni internetowej lub do zakończenia akcji.

2.4.         Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Klientom na stronie Księgarni internetowej

2.5.         Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub wznowienia akcji po terminie jej zakończenia. 

3. Zamówienia

3.1.         Zamówienia Książki przyjmowane są przez Wydawnictwo Pascal za pośrednictwem Księgarni internetowej 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę od dnia przedsprzedaży, która rozpoczyna się 17 listopada 2021 roku.

3.2.         Księgarnia internetowa rozpoczyna wysyłkę całości zamówienia, w skład którego wchodzi Książka z dedykacją, po zakończeniu czasu przedsprzedaży Książki, w dniu 8 kwietnia 2022 roku.  

3.3.         Księgarnia internetowa rozpoczyna wysyłkę całości zamówienia, w skład którego wchodzi Książka z autografem, po zakończeniu czasu przedsprzedaży Książki, w dniu 8 kwietnia 2022 roku. 

3.4.         Ksiażka z dedykacją nie podlega zwrotom ani wymianie. 

3.5.        W potwierdzeniu zamówienia należy wpisać dla kogo ma być dedykacja np. Dla Mamy, brak wpisu będzie jednoznaczny z informacją, ze dedykacja jest dla osoby składającej zamówienie.

3.6.         Brak ograniczeń ilościowych książek w jednym zamówieniu.

3.7.         Książki z dedykacja oraz autografem autorki nie łączą się z innymi promocjami i kodami rabatowymiamówienie.


4. Cena książki 

4.1.         Cena Książki podana w Księgarni internetowej wyrażona jest w polskich złotych, zawiera podatek VAT i wynosi 59.90 PLN.

4.2.         Wydawnictwo Pascal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Książki w porozumieniu z autorem Książki lub Produktów. Zmiana ceny Książki nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.

4.3.         Koszt dostawy zostanie doliczony do ceny zamówionej Książki podczas składania Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy.

4.4.         Cena egzemplarza z indywidualna dedykacją jest powiększona o koszt dodatkowej obsługi logistycznej poniesionej przez Wydawnictwo i wynosi 64,90.

5. Odpowiednie zastosowanie Regulaminu Księgarni Internetowej

7.5.         Regulamin w odniesieniu do:

a)        zamówienia;

b)        dostawy i płatności;

c)        prawa odstąpienia;

d)        reklamacji;

e)        danych osobowych;

f)         warunków świadczeń usług elektronicznych oraz

g)        postanowień końcowych

w zakresie nieuwzględnionym w Regulaminie, przyjmuje brzmienie i znaczenie analogiczne do Regulaminu Księgarni internetowej dostępnym na stronie www.pascal.pl. 

 

 

Powiązany asortyment:

Mapa strony Polityka prywatności Chcesz wyrazić swoją opinię? Napisz do nas | Masz problem?  Skontaktuj się                                                              |